asfalt piaskowy

Klasycznym przykładem nastawień tego rodzaju był asfalt piaskowy, znajdujący w swoim czasie duże zastosowanie, asfalt lany, wreszcie beton asfaltowy. Założenie to, nie uwzględnia cech fizycznych i mechanicznych otrzymanej masy asfaltowej, sprowadzając obliczenie potrzebnej ilości asfaltu do ilości wystarczającej do wypełnienia wolnej przestrzeni zawartej w mieszance mineralnej z ewentualnym uwzględnieniem nadmiaru, lub niedomiaru asfaltu w zależności od rodzaju nawierzchni (asfalt lany) bądź też pożądanej twardości (beton asfaltowy). W oparciu o te założenia zostały przyjęte i były stosowane przez laboratoria drogowe w różnych krajach mniej lub więcej ścisłe sposoby nastawiania mieszanek mineralnych i ustalania potrzebnych ilości asfaltu. Jednocześnie jednak prowadzone były prace naukowo-badawcze i próby praktyczne zmierzające do oparcia projektowania mas do, nawierzchni bitumicznych na ściśle naukowych zasadach i powiązania wzajemnego oddziaływania na siebie składników nawierzchni, jakimi są kruszywo i lepiszcze. [więcej w: jak obliczyć zużycie gazu, praktiker godziny otwarcia, olx białogard ]

Powiązane tematy z artykułem: jak obliczyć zużycie gazu olx białogard praktiker godziny otwarcia