Krysztal pojedynczy

Treloar stwierdził, że krystalizacji kauczuku towarzyszy wydzielanie się ciepła (ciepło utajone) oraz zmiana gęstości (przeważnie wzrost). Poza tym tak jak wiele innych kryształów kryształy kauczuku wykazują dwójłomność. Wykorzystując zmiany gęstości, jak również zjawisko podwójnego załamania Treloar określił ilościowo zawartość krystalicznej materii w danej próbce kauczuku. Badania promieniami rentgenowskimi. Najbardziej wiarogodnym dowodem istnienia kryształów kauczuku są rentgenogramy. Znane są cztery zasadnicze typy rentgenogramów, otrzymywane w zależności od budowy badanego materiału. 1. Kryształ pojedynczy. Kryształ pojedynczy, reprezentujący najwyższy stan uporządkowania, daje rentgenogram składający się z szeregu wyraźnych punktów ułożonych w geometrycznym porządku. Na podstawie analizy położenia i intensywności poszczególnych punktów możemy ustalić względne położenie atomów w siatce krystalicznej. 2. Proszek krystaliczny. Proszki krystaliczne, składające się z wielu bezładnie rozmieszczonych kryształów, dają rentgenogramy składające się z szeregu współśrodkowych pierścieni o wyraźnie zaznaczonych konturach (pierścienie Debyea- Scherera). Jeżeli kryształy są bardzo drobne, kontury pierścieni są mniej wyraźne, rozpływają się zbliżając się do wyglądu rentgenogramu cieczy . 3. Ciecz (lub szkło). Ciecz lub szkło (szkło jest przechłodzoną cieczą) charakteryzuje mniej lub więcej bezładne rozmieszczenie atomów. Jedyną różnicą strukturalną pomiędzy tymi dwoma stanami jest to, że w szkle atomy posiadają stałe, lecz bezładne położenie, podczas gdy w cieczy położenie ich ciągle ulega zmianie. Rentgenogramy cieczy lub szkła mają postać jednej lub kilku szerokich aureoli. Taka budowa rentgenogramu jest spowodowana tym, że chociaż układ atomów w cieczy i szkle jest bezładny, niemniej jednak mają one tendencję do zachowania pewnych odległości międzyatomowych, które będą zatem występować częściej niż inne odległości. 4. Włókna. [patrz też: schody z konglomeratu , schody z konglomeratu na elewacje , schody z konglomeratu na podbitkę ]

Powiązane tematy z artykułem: hamulec taśmowy kolor ral 9010 schody z konglomeratu