Krzywe stabilnosci zaprawy w zaleznosci od ilosci dodatku regulatora

Krzywe stabilności zaprawy w zależności od ilości dodatku regulatora . Czas stabilności zaprawy emulsyjnej, jak już omówiono poprzednio, zależy od rodzaju kruszywa pod względem petrograficznym, chemicznym, uziarnienia oraz od ilości użytej emulsji, stężenia jej fazy rozproszonej i kwasowości fazy rozpraszającej, jak również od temperatury, w której zaprawa ta jest wytwarzana. Przy wyszczególnionych poprzednio stałych czynnikach, zmieniając tylko ilość dodawanego regulatora, można wykreślić krzywą zależności między ilością regulatora w zaprawie i czasem rozpadu emulsji w tej zaprawie, czyli krzywą czasu stabilności zaprawy. Tego rodzaju krzywe można wykreślić dla zapraw z różnych rodzajów kruszywa, zachowując stałość składników tej zaprawy, ich jakość i temperaturę badania. Jest to o tyle pożyteczne, że jako wynik tych badań, można ustalić najkorzystniejszy skład zaprawy i najbardziej korzystne zużycie środków powierzchniowo cz ynnych. Krzywą czasu stabilności zaprawy najprościej jest wykreślić, odkładając w skali na osi rzędnych ilość regulatora w procentach (np. co 0,1 %), a na osi odciętych w skali czas stabilności zaprawy, otrzymanej przy badaniu, w minutach lub w sekundach. [przypisy: co to jest dom pasywny, klamry ciesielskie, olx białogard ]

Powiązane tematy z artykułem: co to jest dom pasywny klamry ciesielskie olx białogard