Mechaniczne badania wlasciwosci zapraw emulsyjnych

Mechaniczne badania właściwości zapraw emulsyjnych . 5.4.5.1. Uwagi wstępne Badania mechaniczne mas mineralno-bitumicznych, produkowanych na gorąco, są dość dawno rozpracowane, i opracowane metody weszły do obowiązujących normatywów. Na podstawie tych badań ustalono szereg odpowiednich parametrów, związanych, z jakością mas, produkowanych na gorąco. Parametry te, łącznie z metodami badań, stanowią część norm obowiązujących w większości krajów. Natomiast na temat badań mechanicznych mas mineralno-bitumicznych, produkowanych na chłodno, brak jest miarodajnych metod badań. Metody stosowane przy badaniu mas, produkowanych na gorąco, dają miarodajne wyniki przy badaniu mas, produkowanych na chłodno dopiero po dłuższym i nieokreślonym ściśle czasie po wyparowaniu wody, olejów upłynniających lub zmiękczających asfalt. Z tych względów dotychczasowe metody badań mechanicznych nie przyjęły się dlatego, że: – nie dają pewnych wyników (powta rzalnych), – wymagają długiego czasu wyczekiwania po wytworzeniu masy podlegającej badaniu. [podobne: studnia głębinowa przepisy, ile kosztuje podłączenie prądu, hamulec taśmowy ]

Powiązane tematy z artykułem: hamulec taśmowy ile kosztuje podłączenie prądu studnia głębinowa przepisy