metoda doboru skladników w oparciu o wlasciwosci masy asfalt-wypelniacz

ostatnio szczególną uwagę zwrócono w opracowaniu składu mas bitumicznych na ich reologiczne własności, tj. na zachowanie się i zmiany masy pod wpływem sił wywołanych działaniem ruchu drogowego w różnych temperaturach. Poważny wkład w nowe kierunki projektowania nawierzchni asfaltowych typu betonowego włożony został przez technikę drogową radziecką, której przedstawiciele, jak prof. P. W. Sacharow, W. W. Ochotin, N. N. Iwanow, stworzyli nowe szkoły projektowania tych nawierzchni, oparte na ściśle naukowych podstawach. Na podstawie dzisiejszego stanu wiedzy można wymienić, następujące metody projektowania mas asfaltobetonowych, znajdujących zastosowanie w praktyce drogowej: 1) metoda doboru kruszywa według zasad minimum próżni, 2) metoda doboru kruszywa według krzywych najlepszego uziarnienia, 3) metoda doboru składników w oparciu o właściwości masy asfalt-wypełniacz, 4) metoda projektowania mas asfaltobetonowych według przepisów Guszosdoru, 5) metoda doboru mieszanek mineralnych stosowana w laboratoriach polskich. [więcej w: praktiker zabrze, jak obliczyć zużycie gazu, bricomarche jarocin godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin godziny otwarcia jak obliczyć zużycie gazu praktiker zabrze