Niektóre rodzaje wypelniacza maja znaczny wplyw na czas rozpadu emulsji i moga ten czas wydluzac lub skracac (przewaznie skracac)

Niektóre rodzaje wypełniacza mają znaczny wpływ na czas rozpadu emulsji i mogą ten czas wydłużać lub skracać (przeważnie skracać). Rodzaj wypełniacza ma również wpływ na ilość dodawanego regulatora lub na ilość składników emulgujących przy produkcji emulsji, jeżeli regulator nie jest dodawany oddzielnie w czasie wytwarzania zaprawy emulsyjnej, lecz znajduje się w gotowej emulsji. Z omówionych względów wpływ wypełniacza na wspomniane poprzednio czynniki powinien być uprzednio zbadany laboratoryjnie w celu uniknięcia ewentualnych niepowodzeń. 5.3.5. Woda do wstępnego zwilżania mieszanki mineralnej. Wstępne zwilżanie gotowej mieszanki mineralnej wodą jest konieczne. Zwilżenie to reguluje konsystencję i urabialność zaprawy. Woda zwilżająca nie odgrywa zasadniczej roli w zaprawie i nie ma wpływu na inne jej cechy, poza pewnym wpływem na zmniejszenie stężenia fazy rozproszonej emulsji, to jest na zmniejszenie zawartości w niej asfaltu w okres ie mieszania składników i wytwarzania emulsji. Ostatnio dla zwiększenia stabilności wytwarzanej zaprawy dodaje się do wody zwilżającej powierzchniowo czynne substancje chemiczne, regulujące jej stabilność (tzw. regulatory) lub w tym samym celu pewne ilości odpowiednich elektrolitów , ewentualnie obie substancje jednocześnie. W związku z omówionymi komplikacjami zachodzi potrzeba zmechanizowania i częściowego zautomatyzowania zarówno technologicznych procesów produkcyjnych zapraw emulsyjnych, jak i wbudowywania ich w miejscu przeznaczenia. Stosowana ilość wody z dodatkami chemicznymi, o których była mowa poprzednio lub bez nich, wynosi 10+15% w stosunku do ciężaru gotowej suchej mieszanki mineralnej. Substancje (kwasy, zasady i sole) ulegające dysocjacji (rozkładowi na wolne atomy lub jony) po rozpuszczeniu w Odpowiednim rozpuszczalniku. [hasła pokrewne: cyklinowanie parkietow, klamry ciesielskie, olx białogard ]

Powiązane tematy z artykułem: klamry ciesielskie olx białogard schody zewnętrzne wymiary