Os krazka

Na drodze od bębna wciągarki do podnośnika liny stalowe przechodzą przez jeden lub kilka (bloków) Krążków. Krążkiem nazywa się koło obracające się dookoła swej osi, na obwodzie którego jest wyrobiony rowek służący do zakładania liny lub łańcucha. Oś krążka znajduje się w otworach, wykonanych w widełkowatej zworze zwanej zbloczem. Zblocze może być nieruchome albo ruchome tj. takie, które opuszcza się i podnosi razem z krążkiem. Stosownie do tego sam krążek ma nazwę nieruchomego lub ruchomego. Krążek nieruchomy nie daje zysku na sile, lecz służy tylko do zmiany kierunku siły. Chcąc za pomocą linki przerzuconej przez krążek nieruchomy podnieść jakiś ciężar należy ciągnąć linkę w dół, co oczywiście jest bardziej dogodne niż ciągnąć linkę w górę. [więcej w: czym ocieplić poddasze parkietów, kolor ral 9010, czym ocieplić poddasze ]

Powiązane tematy z artykułem: czym ocieplić poddasze drzwi wewnętrzne wymiary kolor ral 9010