Przy dalszym mieszaniu opór ustala sie prawie na jednakowym poziomie w granicach czasu 0,5+2,5 min z tendencja do wzrostu

Przy dalszym mieszaniu opór ustala się prawie na jednakowym poziomie w granicach czasu 0,5+2,5 min z tendencją do wzrostu. W granicach czasu 2,5+15 min następuje powolny, a następnie coraz szybszy wzrost oporu w okresie rozpadu emulsji i postępu wiązania jej składników mineralnych między sobą przez wydzielony z emulsji asfalt. Po wydzieleniu wody z emulsji w wyniku jej rozpadu opór mieszania nieco spada między 15 i 17 min, a następnie między 17 i 21 min wzrasta dość szybko, kiedy zaprawa podczas mieszania przechodzi ze stanu płynnego w ciastowaty. W tym okresie opór mieszania jest najwyższy, gdyż zaprawa wówczas wiąże, przechodząc w masę prawie stałą i podlegając przy dalszym mieszaniu rozdrobnieniu pod wpływem mieszadeł pojemnika mieszakowego. Jak widać z wykresu, w miarę dalszego mieszania zaprawy i coraz większego jej rozdrobnienia, opór mieszania maleje stopniowo, po czym po 35 min stabilizuje się na jednym poziomie. Podobny, lecz znacznie kró tszy przebieg wykazuje krzywa oporu mieszania przy tym samym składzie zaprawy, lecz z dodatkiem środka chemicznego w stosunku 0,5% do ciężaru całej zaprawy, przyspieszającego rozpad emulsji w tej zaprawie. W tym przypadku wszystkie omówione poprzednio okresy czasu mieszania i opory w tych okresach są kilkakrotnie mniejsze, niż przy wytwarzaniu emulsji bez wspomnianego regulatora. Przebieg krzywych tego rodzaju może być inny przy wytwarzaniu zaprawy emulsyjnej z dodatkiem innego regulatora, zwalniającego proces rozpadu emulsji w zaprawie lub przy zmianie składników zaprawy. [hasła pokrewne: olx kedzierzyn, bricomarche jarocin godziny otwarcia, praktiker zabrze ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin godziny otwarcia olx kedzierzyn praktiker zabrze