Rozproszony pomnik

Dispersed Memorial Dzięki technologii, lekkim pikselom i papierowym kartom, Dispersed Memorial tworzy ogólnokrajową zbiorową pamięć o wydarzeniach z 11 września. Na miesiąc przed dziesiątą rocznicą ataków z 11 września Dispersed Memorial rozdaje karty po dziesięć kart na raz w całym kraju, aby uczcić datę. Każda karta wycinana laserem odsłania nazwę projektu przez delikatne puste przestrzenie w papierze, które tworzą efemeryczny obraz widoczny tylko wtedy, gdy karta jest trzymana w świetle lub rzuca cień. Przy każdej wymianie karty inicjowany jest moment pamięci i rozproszona, zbiorowa rozmowa o pamięci bliskich zagubionych lub dotkniętych wydarzeniami z 11 września. Dispersed Memorial stworzył internetową bazę danych za pomocą interfejsu Google Panoramio, aby zebrać te karty i inne etapy projektu, które jeszcze nadejdą. Karty pamięci zostaną geotagowane i zmontowane, aby stworzyć sieć wspomnień, które rejestrują historie ofiar. żyje, pozwalając jednocześnie bliskim na kontakt z osobami o podobnych doświadczeniach. W kolejnym etapie procesu ludzie zostaną poproszeni o przesłanie i geotagowanie zdjęć z siebie podtrzymujących wizerunek Twin Towers jako sposobu na przywrócenie kształtu panoramę Nowego Jorku. Będzie to również obejmować zbieranie dedykacji dla każdej ofiary. . Dispersed Memorial. Dispersed Memorial W kulminacyjnych etapach projektu Dispersed Memorial przetłumaczy te fotografie na szklane talerze rozrzucone po całym mieście. Każdy szklany kontur Twin Towers będzie odpowiadał pamięci o panoramie miasta w różnych lokalizacjach. W nocy znaczniki zapalają się jeden po drugim, jako echo świec, które były zapalone na życie ofiar w dniach następujących po 9-11, i oświetlają inskrypcje opowiadań, listów, wierszy i nazw, które honorują każdą ofiarę . Pamiątka pozwala każdemu z uczestników wybrać lokalizację szklanych talerzy, na których chcą uczcić ofiary. . Współzałożycielka Dispersed Memorial, Martha Skinner, opisała doświadczenie dzielenia się kartami pamiątkowymi wydanymi w 10. rocznicę:. Jest coś symbolicznego w utrzymywaniu karty i ujawnieniu konstelacji pikseli światła, które określają nazwę projektu. Każda osoba znajduje sposób, aby ją przeczytać i ujawnić, co ona mówi. Niektórzy ludzie wychowują, jak stracili kogoś lub jak ich przyjaciel nie pracował tego dnia. . Dispersed Memorial Gromadząc i instalując historie z życia 9-11 ofiar, Dispersed Memorial bada pojęcia rozproszonej pamięci jako ciągłej obecności w mieście i tego, jak pamięć ta może łączyć ludzi. . Karty tak precyzyjnie oddają ducha projektu. bliźniaczy wirtualny i fizyczny rozproszony pomnik, który wspólnie i indywidualnie potyka się podczas codziennego życia. zatrzymać się, zastanowić i honorować. Skinner powiedział. Dispersed Memorial można śledzić online za pomocą GoogleMaps: http://www.dispersed-memorial.net/track.html. Dispersed Memorial. Dispersed Memorial to jeden z wielu projektów połączonych przez 10 ^ 10, organizację promującą proste pomysły projektowe, które mają wykładniczy efekt. Więcej informacji na temat zespołu projektowego i 10 ^ 10 można znaleźć na stronie Dispersed Memorial: http://www.dispersed-memorial.net http://10to10.org
[patrz też: cyklinowanie parkietow, schody z konglomeratu, schody z konglomeratu podłogowe ]

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy kondensacyjny schody z konglomeratu schody zewnętrzne wymiary