Strop o powierzchni gladkiej stanowi gotowy podklad

Strop o powierzchni gładkiej stanowi gotowy podkład. Strop Kleina z żeberkami lub sklepienia wymagają warstwy wyrównawczej z betonu. Posadzkę z cegieł wykonuje się przez naniesienie na przygotowany podkład betonowy warstwy 1,5-2 cm zaprawy cementowej ,1 : 3, zarobionej na wodzie wapiennej; na niej układa się cegły na rąb lub na płask. Wzory układania. Na podłożu z piasku cegły układa się bezpośrednio. Przy układaniu cegły na podkładzie betonowym stosuje się podsypkę z piasku. grubości 1,5-; -2 cm. Cegły posadzki układane na rąb wiąże się ze sobą zaprawą cementowo-wapienną l : l : 6, spoiny zalewa się z góry rzadką zaprawą cementową 1 : 3, zarobioną na wodzie wapiennej. Przy układaniu na płask spoiny zalewa się tylko z wierzchu zaprawą cementową. Gotową posadzką oczyszcza się z resztek zaprawy, zmywa wodą lub słabym roztworem kwasu solnego. Warunki techniczne wykonywania posadzek z cegły określa norma PN/B-06150. [hasła pokrewne: schody z konglomeratu, schody z konglomeratu na taras, schody z konglomeratua na boazerią ]

Powiązane tematy z artykułem: klamry ciesielskie olx białogard schody z konglomeratu