Struktura kauczuku krystalicznego

Ponieważ przeciętna wielkość cząsteczki w kauczuku surowym wynosi 20000 A (2. 10-4 cm) należy z tego wnioskować, że w jednej cząsteczce kauczuku powstaje kilka krystalitów. Struktura kauczuku krystalicznego ma więc prawdopodobnie postać pęczków krystalitów łączących się ze sobą w sposób uporządkowany, jednak tylko na krótkich odcinkach; wskutek tego na rentgenogramie oprócz punktów wskazujących na obecność kryształów mamy charakterystyczną aureolę, świadczącą o budowie amorficznej. W kauczuku wyciągniętym następuje pewne uporządkowanie się cząsteczek, znacznie ułatwiające krystalizację. Krystalizacja przez wyciąganie i krystalizacja przez wymrażanie nie są dwoma różnymi procesami; jest to jeden i ten sam proces zachodzący . w różnych warunkach fizycznych. W temperaturach bardzo niskich ruchliwość cząsteczek zmniejsza się w takim stopniu, że krystalizacja praktycznie biorąc nie jest możliwa. Z tego powodu kauczuk oziębiony poniżej -40oC nie krystalizuje. Wprowadzenie trwałych wiązań poprzecznych pomiędzy cząsteczkami kauczuku, co ma miejsce podczas wulkanizacji, zmniejsza w dużym stopniu ruchliwość cząsteczek i opóźnia ich krystalizację. Wiązania takie również zmniejszają. lub całkowicie zapobiegają plastycznemu. płynięciu kauczuku. [przypisy: ile kosztuje podłączenie prądu , praktiker zabrze , praktiker zabrze godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje podłączenie prądu praktiker zabrze praktiker zabrze godziny otwarcia