To samo dotyczy badan mechanicznych zapraw emulsyjnych

To samo dotyczy badań mechanicznych zapraw emulsyjnych. Godna uwagi nowa metoda mechanicznego badania właściwości zapraw emulsyjnych została opracowana przez wspomnianego już inż. E. J. Vatera . Metoda ta omówiona jest w niniejszym i następnych rozdziałach. Mechaniczne określenie właściwości zapraw emulsyjnych polega na oznaczeniu wielkości oporu mieszania składników, w różnych momentach przebiegu ich wytwarzania, to jest od początku mieszania poprzez wszystkie stadia zmian, zachodzących w czasie tego procesu, aż do rozpadu emulsji w wytwarzanej zaprawie i związania jej składników wydzielonym z emulsji asfaltem. Opór mieszania zapraw jest w dużym stopniu współmierny z lepkością tych zapraw w poszczególnych momentach ich wytwarzania. W czasie oznaczania wielkości oporu mieszania wytwarzanej zaprawy za pomocą opisanego dalej przyrządu, zostaje wykreślona w odpowiedniej skali w sposób automatyczny krzywa tego oporu za pomocą samopiszącego urządzen ia, sprzężonego z urządzeniem pomiarowym zmiennej wielkości oporu mieszania. Na podstawie przebiegu wykreślonej krzywej można oznaczyć szereg danych, charakteryzujących wytwarzaną zaprawę. Do tego rodzaju danych należą: – czas rozpadu emulsji w zaprawie, – czas trwania procesu mieszania zaprawy wraz z jego przebiegiem i chwilowymi zmianami, – okres możliwej urabialności zaprawy do czasu jej związania wraz z rozpadem w niej emulsji. [podobne: ral 7032, praktiker zabrze, klamry ciesielskie ]

Powiązane tematy z artykułem: klamry ciesielskie praktiker zabrze ral 7032