Urzadzenie do mieszania skladników zaprawy emulsyjnej podlegajacej badaniu, sklada sie z cylindrycznego pojemnika i walu sprzezonego z napedem

Urządzenie do mieszania składników zaprawy emulsyjnej podlegającej badaniu, składa się z cylindrycznego pojemnika i wału sprzężonego z napędem. Na wale w obrębie pojemnika osadzone są na sztywno mieszadła w postaci stalowych kołków. Natomiast na ścianach pojemnika cylindrycznego od strony wewnętrznej osadzone są również na sztywno kołki stalowe jako odpowiedniki mieszadeł na wale obrotowym. Mieszadła na wale obrotowym i na wewnętrznej ścianie pojemnika mieszakowego są tak ustawione w stosunku do siebie, że przy każdym pełnym obrocie walca z mieszadłami zostaje przemieszczony nowy materiał składników zaprawy, który uprzednio nie był mieszany przez te same mieszadła. Dodatkową rolą kołków stalowych jest zwiększenie szorstkości wewnętrznej ściany pojemnika mieszakowego. Szorstkość ta zwiększona jest poza tym przez otwory wtryskowe długości 1+2 mm, wykonane w ścianie cylindrycznego pojemnika mieszakowego. Utrzymanie pewnej szorstkości we wnętrznej powierzchni ściany pojemnika jest potrzebne dla przeciwdziałania poślizgowi przerabianej masy i zmuszenie tej masy do przemieszania się jej składników. [więcej w: jak obliczyć zużycie gazu, praktiker godziny otwarcia, kocioł gazowy kondensacyjny ]

Powiązane tematy z artykułem: jak obliczyć zużycie gazu kocioł gazowy kondensacyjny praktiker godziny otwarcia