Zalety mechanicznego okreslenia wlasciwosci zapraw emulsyjnych

Zalety mechanicznego określenia właściwości zapraw emulsyjnych . Znajomość zmian wielkości oporu mieszania w czasie wytwarzania zaprawy emulsyjnej na podstawie omówionych poprzednio wykresów pozwala na uzyskanie podstawowych danych, dotyczących jakości tych zapraw w szczególności wykresy te pozwalają oznaczyć: a) wielkość oporu w różnych okresach wytwarzania zaprawy, b) czas niezbędnego trwania mieszania składników zaprawy, c) czas rozpadu emulsji w zaprawie oraz jego początku i końca, d) czas początku wiązania składników zaprawy przez wydzielony z emulsji asfalt, e) zmiany wielkości oporu, początku rozpadu i wiązania zaprawy przy dodatkach różnego rodzaju regulatorów. Wyniki badań mechanicznych zapraw emulsyjnych dają obszerny obraz jakości tych zapraw i dlatego są jak najbardziej zalecane w technologii ich wytwarzania i wykorzystania w budownictwie drogowym. 5.5. Ogólna technologia produkcji i wbudowywania zapraw emulsyjnych 5.5.1. Przygotowan ie składników Wszystkie materiały do produkcji zaprawy emulsyjnej powinny być dokładnie zbadane przed ich użyciem, stosownie do wymagań omówionych w rozdziale l. Należy zwrócić szczególną uwagę na główne zagadnienia, dotyczące wymienionych dalej kolejno materiałów, stanowiących składniki zaprawy emulsyjnej. [przypisy: ral 7032, praktiker zabrze godziny otwarcia, klamry ciesielskie ]

Powiązane tematy z artykułem: klamry ciesielskie praktiker zabrze godziny otwarcia ral 7032