Dla przeprowadzenia pomiaru oporu mieszania omówionym przyrzadem musi on byc wyskalowany

Dla przeprowadzenia pomiaru oporu mieszania omówionym przyrządem musi on być wyskalowany. Wyskalowanie przeprowadza się przy użyciu cieczy o właściwości newtonowskiej i znanej lepkości, oznaczonej na odpowiednim przyrządzie (lepkościomierzu). Opór mieszania newtonowskiej cieczy jest proporcjonalny do liczby obrotów przyrządu pomiarowego. Na tej podstawie został wyskalowany przyrząd do pomiaru oporu mieszania. Z wykresu tego wynika, że przyrząd ten może być użyty, jako swego rodzaju lepkościomierz. Określając opór mieszania przy ustalonej liczbie obrotów i stosunek obu tych wielkości, można wyznaczyć na podstawie wspomnianego wykresu lepkość badanej zaprawy. Odkładając ten opór na osi rzędnych w skali, a odpowiadającą mu liczbę obrotów mieszadła na osi odciętych, można określić opór mieszania każdej badanej zaprawy przy odpowiedniej liczbie obrotów jej mieszania. Należy wziąć pod uwagę, że wyniki pomiaru będą najbardziej prawidłow e w granicach czasu, gdy badana masa (zaprawa) będzie miała charakter zbliżony do cieczy, to jest do czasu jej zestalenia się (związania). Omówiony sposób pomiaru pozwala przy stałej liczbie obrotów mieszadła, na określenie zależności oporu mieszania od czasu, w którym to mieszanie się odbywa. Zależność ta rejestrowana jest automatycznie na przystawce piszącej w czasie mieszania badanej próbki zaprawy. [patrz też: schody z konglomeratu, izolacja akustyczna stropu, schody z konglomeratu elewacyjne ]

Powiązane tematy z artykułem: izolacja akustyczna stropu praktiker zabrze schody z konglomeratu