Kolejnosc czynnosci przy pomiarze oporu mieszania powinna byc nastepujaca

Kolejność czynności przy pomiarze oporu mieszania powinna być następująca. 1. Mieszanka mineralna odpowiednio dobrana i wstępnie zwilżona roztworem wodnym emulgatora – regulatora rozpadu emulsji – powinna być wprowadzona do pojemnika pomiarowego (mieszaka) w stanie dobrze uprzednio wymieszanym. 2. Po wprowadzeniu zwilżonej wstępnie mieszanki mineralnej do mieszaka powinien być włączony napęd przyrządu, poruszający mieszadło z ciągle równomierną szybkością kątową. 3. Składniki płynne zaprawy (emulsja, woda, roztwór regulatora) powinny być dodawane do wstępnie zwilżonej mieszanki mineralnej, znajdującej się w pojemniku mieszaka, w odpowiedniej kolejności przez wspomniane już otwory w ścianie pojemnika przy użyciu wtryskiwacza. Kolejność dodawania oddzielnie składników płynnych zaprawy może być jedną z trzech następujących: a) woda, rozcieńczony regulator, emulsja, b) woda i rozcieńczony regulator (dodawane razem), a potem emulsja, c) wod a a następnie emulsja z nadmiarem emulgatora, który jest jednocześnie środkiem regulującym rozpad emulsji w zaprawie. Chcąc określić opór mieszania i wpływ na niego różnych omówionych poprzednio czynników, badanie zaprawy wytwarzanej laboratoryjnie przeprowadza się przy pewnej określonej liczbie obrotów, przy której wkład energii odpowiada wkładowi energii na jednostkę objętości zaprawy emulsyjnej, produkowanej za pomocą maszyn na skalę techniczną. W każdym przypadku korelacja wkładu energii w wytwarzanie zaprawy na skalę laboratoryjną i techniczną na jednostkę objętości powinna być całkowicie lub bardzo zbliżona przy wszelkich jednakowych warunkach i jednakowym składzie zaprawy. Przytoczone wstępne badania inż. E. J. Vat era wykazały, że za pomocą opisanego przyrządu czas mieszania zaprawy przy jej wytwarzaniu wynosi 30 s przy 48,6 obr/min wału mieszaka przy tym wkład energii na jednostkę objętości zaprawy jest w tych warunkach taki sam, jak w maszynie, produkującej tę zaprawę na skalę techniczną przy przeciętnej liczbie obrotów dla tego rodzaju maszyn. [więcej w: izolacja akustyczna stropu, cyklinowanie parkietów, praktiker zabrze ]

Powiązane tematy z artykułem: izolacja akustyczna stropu olx grajewo praktiker zabrze