Krawedzie wzdluz szczelin dylatacyjnych

Krawędzie wzdłuż szczelin dylatacyjnych zabezpiecza się od uszkodzeń przez zabetonowanie w pokładzie wąsów z kątownika lub płaskownika. Podkładem do wykonania podłogi cementowej jest warstwa betonu grubości nie mniejszej niż 10 cm, strop żelbetowy gładki, strop Kleina lub sklepienie pokryte warstwą wyrównawczą betonu, grubości nie mniejszej niż 10 cm. Właściwe wykonanie podłogi cementowej polega na ułożeniu tzw. gładzi cementowej grubości 2-7-3 cm lub warstwy 3-7-5 cm betonu z drobnym kruszywem. Do wykonania gładzi używa się zaprawy cementowej 1: 3 . lub 1 : 2 zarobionej na mleku wapiennym. Do betonu daje się co najmniej 300 kg cementu na 1 m. Zalecane jest układanie właściwej podłogi na świeżym podkładzie betonowym. Jeżeli kładziemy ją na całkowicie stwardniałym podkładzie, musi on być dobrze oczyszczony i zmoczony wodą. Podłogę wyrównuje się ściągając beton łatą i zacierając packą. [przypisy: jak obliczyć zużycie gazu, studnia głębinowa przepisy, kocioł gazowy kondensacyjny ]

Powiązane tematy z artykułem: jak obliczyć zużycie gazu kocioł gazowy kondensacyjny studnia głębinowa przepisy