metody projektowania mas bitumicznych

Dorobek tych prac jest w chwili obecnej bardzo poważny i polega: 1) na zwróceniu uwagi w metodach projektowania mas bitumicznych na wpływ wzajemny składników masy na siebie, zwłaszcza na wpływ różnego rodzaju wypełniaczy na asfalt użyty jako lepiszcze; jak wykazały badania, istotną cechą dla jakości i trwałości projektowanej nawierzchni jest tworząca się z asfaltu, wypełniacza i piasku zaprawa, której właściwości zależą od ich wzajemnego stosunku i wpływu na siebie; 2) na uwzględnieniu przy projektowaniu i ostatecznym wyborze składu mas asfaltobetonowych ich właściwości fizycznych i mechanicznych; położony był przy tym nacisk na to, aby ostateczny skład masy był funkcją najlepszych właściwości fizycznych i mechanicznych mas o różnym składzie; innymi słowy z mas O różnym procentowym stosunku składników wybiera się tę, której właściwości fizyczne i mechaniczne okazały się najbardziej właściwe dla danych warunków; skład odpowiadający tej masie podawany jest w postaci recepty roboczej do wykonania; [patrz też: bricomarche jarocin, jak obliczyć zużycie gazu, hamulec taśmowy ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin hamulec taśmowy jak obliczyć zużycie gazu