Pomiedzy krystalizacja kauczuku a krystalizacja cieczy malo czasteczkowych istnieje zasadnicza róznica

Według Treloara krystalizacja w stanie nienaprężonym trwa w temperaturze do 10 dni, podczas gdy w temperaturze – 200C trwa tylko kilka godzin. W niższych temperaturach szybkość krystalizacji znów spada, ił poniżej – 400C w ogóle nie zachodzi. Pomiędzy krystalizacją kauczuku a krystalizacją cieczy mało cząsteczkowych istnieje zasadnicza różnica. Kauczuk krystaliczny nie posiada wyraźnej temperatury topnienia, lecz mięknie w temperaturze około 10oC. Temperatura mięknięcia kauczuku zależy od temperatury krystalizacji; im niższa jest temperatura krystalizacji, tym niższa jest temperatura mięknięcia. Krystalizacja kauczuku nigdy nie jest całkowita ilość materiału krystalicznego może wzrastać powoli w ciągu wielu lat. Według Treloara im dłużej trwa krystalizacja, tym wyższa jest temperatura mięknięcia produktu krystalicznego i tym węższy jest zakres temperatur, w którym zachodzi mięknięcie tego rodzaju zachowanie się kauczuku świadczy o wzroście trwałości jego stanu krystalicznego. Zależność temperatury mięknięcia od warunków, w jakich zachodzi krystalizacja świadczy, że pomiędzy krystalicznymi a amorficznymi składnikami kauczuku nie ma prawdziwej równowagi. Występują jednak również pewne podobieństwa pomiędzy procesem krystalizacji kauczuku a cieczy małocząsteczkowych. [więcej w: schody z konglomeratu , schody z konglomeratu na elewacje , schody z konglomeratu na podbitkę ]

Powiązane tematy z artykułem: hamulec taśmowy kolor ral 9010 schody z konglomeratu