Poza tym stosowane sa równiez badania w celu wyznaczenia krzywych zaleznosci dodatku regulatora rozpadu emulsji w zaprawie od temperatury otoczenia przy stalej stabilnosci zaprawy

Poza tym stosowane są również badania w celu wyznaczenia krzywych zależności dodatku regulatora rozpadu emulsji w zaprawie od temperatury otoczenia przy stałej stabilności zaprawy (punkt 5.4.4). Omówione badania laboratoryjne zapraw emulsyjnych są dość pracochłonne. Przy stosowaniu wymienionych badań otrzymuje się oznaczenie właściwie tylko jednej cechy jakościowej zaprawy emulsyjnej w postaci jej stabilności i zależności tej stabilności od kilku wymienionych poprzednio czynników. Jest to stosunkowo wąski zakres właściwości zapraw, nieuwzględniający badań składników zaprawy, łącznie z opracowaniem jej receptury. Badania te są prawie identyczne z badaniami stosowanymi przy opracowaniu receptur dla różnego rodzaju betonów asfaltowych. W związku z coraz szerszym zakresem stosowania zapraw emulsyjnych w budownictwie drogowym i lotniskowym istnieje dążność opracowania możliwie szybkiej i bardziej wyczerpującej, niż poprzednio wspomniane, metody ich badań. Jedną z ważniejszych jest metoda badania oporności mieszania składników przy wytwarzaniu zapraw emulsyjnych, zaproponowana i sprawdzona wstępnie przez inż. E. J. Vat era (pkt 5.4.5). Metoda ta polega na mechanicznym badaniu oporu w czasie wytwarzania i wiązania zaprawy emulsyjnej przy użyciu przyrządu, którego działanie jest zbliżone do działania lepkościomierza obrotowego. [podobne: kocioł gazowy kondensacyjny, co to jest dom pasywny, studnia głębinowa przepisy ]

Powiązane tematy z artykułem: co to jest dom pasywny kocioł gazowy kondensacyjny studnia głębinowa przepisy