Przytoczone przykladowo dane przy innym skladzie zaprawy lub przy zastosowaniu innego przyrzadu pomiarowego

Przytoczone przykładowo dane przy innym składzie zaprawy lub przy zastosowaniu innego przyrządu pomiarowego, chociaż o podobnej konstrukcji, mogą być oczywiście inne. 5.4.5.4. Przykłady mechanicznych badań zapraw i wyniki porównawcze pomiaru Dodatek regulatora, jak wiadomo, w znacznym stopniu wpływa na czas rozpadu emulsji w zaprawie i na opór mieszania przy jej wytwarzaniu. Wykresy, wykonane przy laboratoryjnym wytwarzaniu próbek zaprawy emulsyjnej w opisanym poprzednio przyrządzie, przy użyciu jednakowego składu zapraw, lecz w jednym przypadku bez regulatora, a w drugim z dodatkiem regulatora. Jak widać z podanych wykresów, można regulować zarówno czas rozpadu emulsji w zaprawie, a tym samym i szybkość jej wiązania, jak i wielkość oporu mieszania. W zależności od potrzeby i rodzaju substancji regulującej rozpad, można również zwalniać czas rozpadu emulsji w zaprawie, jeżeli jest ona wytwarzana przy użyciu emulsji zbyt szybko rozpadowej dla produkc ji tego rodzaju zaprawy. Poza omówionym regulowaniem oporu mieszania i czasu rozpadu emulsji oraz wiązania wytwarzanej zaprawy na podanych wykresach, można obserwować różne stadia procesu jej wytwarzania. W czasie dodawania roztworu środków powierzchniowo czynnych (emulgatorów-regulatorów) i emulsji, opór mieszania spada łagodnie na krótki okres czasu, a następnie wzrasta do 0,5 min w okresie ustalania się jednorodności konsystencji zaprawy. [patrz też: schody z konglomeratu, praktiker godziny otwarcia, schody z konglomeratu elewacyjne ]

Powiązane tematy z artykułem: praktiker godziny otwarcia praktiker zabrze schody z konglomeratu