wlasnosci kauczuku

Zupełnie nowy pogląd na te sprawy powstał w związku z prowadzonymi pracami nad syntetycznym kauczukiem. Oto co na ten temat piszą Thomas, Lightbown, Sparks, Erolich i Murphree : W ubiegłym okresie badań nad kauczukiem stało się już tradycją, że wszystkie własności kauczuku tłumaczono sobie jako skutek jego nienasyconego charakteru. Ten sposób podchodzenia do zagadnień dotyczących kauczuku doprowadził do powstania wielu teorii dotyczących jego własności elastycznych. których podstawą była geometryczna budowa cząsteczki kauczuku, uzależniona od występujących w niej wiązań nienasyconych. Whitby i Staudinger zakwestionowali ten pogląd, uważając, że wiązania nienasycone nie odgrywają w danym wypadku tak wielkiej roli nie mieli oni jednak dostatecznie silnych argumentów na potwierdzenie słuszności swych poglądów, gdyż materiały jakie mieli do swej dyspozycji, posiadały bardzo małą elastyczność. Nasze badania prowadzone nad polimerami mono olefin w Ciągu ostatnich dziesięciu lat doprowadziły do ciekawych wniosków dotyczących tego zagadnienia. Okazało się, że wielkocząsteczkowe polimery liniowe otrzymane z prostych olefin, jak na przykład z butylenu, posiadały większość własności charakteryzujących kauczuk naturalny. Tylko podatność kauczuku do reakcji chemicznych można było przypisać jego charakterowi. [patrz też: co to jest dom pasywny , jak obliczyć zużycie gazu , studnia głębinowa przepisy  ]

Powiązane tematy z artykułem: co to jest dom pasywny jak obliczyć zużycie gazu studnia głębinowa przepisy