wymienione cechy mozna ustalic w zaleznosci od

Oprócz tego, wymienione cechy można ustalić w zależności od. – jakości emulsji w zaprawie pod względem szybkości rozpadu tej emulsji, – jakości kruszywa użytego do zaprawy (kwaśne, zasadowe, mieszane), – dodatku substancji regulujących szybkość rozpadu emulsji w zaprawie (ich rodzaj i ilość) itp. Jak widać z pobieżnego omówienia mechanicznej metody badań, można przy jej zastosowaniu uzyskać znaczną liczbę wskaźników, charakteryzujących samą zaprawę oraz funkcję jej składników. Wyniki badań otrzymane za pomocą mechanicznego przyrządu są znacznie ściślejsze i bardziej wszechstronne w stosunku do skromnych wyników, otrzymywanych przy obecnie stosowanych tradycyjnych metodach badań zapraw emulsyjnych. Dotychczasowa tradycyjna metoda badania zapraw emulsyjnych sprowadza się właściwie do oznaczenia czasu stabilności zaprawy i niektórych zależności związanych z tą stabilnością. Należy przy tym stwierdzić, że stabilność ta oznaczana jes t częściowo wizualnie, a częściowo według indywidualnego wyczucia oporu ręcznego mieszania zaprawy. W tych warunkach nie można liczyć na dokładne wyniki, jakie otrzymuje się przy stosowaniu metody mechanicznej badania wspomnianych zapraw. Poza tym metoda mechaniczna badania zapraw jest o wiele mniej pracochłonna od tradycyjnej. Z omówionych powodów metoda mechaniczna badania zapraw emulsyjnych i wyniki, otrzymane przy jej stosowaniu, mogą wejść do obowiązujących przepisów i wytycznych badania tych zapraw. [więcej w: studnia głębinowa przepisy, izolacja akustyczna stropu, praktiker zabrze ]

Powiązane tematy z artykułem: izolacja akustyczna stropu praktiker zabrze studnia głębinowa przepisy