ZŁĄCZA GWOŹDZIOWE

width=600

Zaleca się stosować gwoździe o przekrojach okrągłych, ze względu na dobre ich przyleganie w otworze drewna.
Od długości oraz od stosunku grubości gwoździa do grubości tarcicy zależy trwałość i jakość wykonanych złącz.
Zbyt grube gwoździe mogą być przyczyną pęknięć, w następstwie czego może zaistnieć zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji.
Aby nie spowodować tego rodzaju usterek, do złącz należy stosować gwoździe o średnicy równej 1/7 do 1/10 grubości elementu,
w który gwóźdź jest wbijany.
Gwoździe o średnicy większej niż 6 mm nie mogą być wbijane w drewno bezpośrednio; lecz w uprzednio nawiercone otwory,
których średnica powinna być nieco mniejsza od średnicy gwoździa.
Zasadę jak w poz. 78 należy stosować do drewna mokrego i przemarzniętego oraz do drewna twardego, pomimo zachowania właściwego stosunku średnicy gwoździa do grubości przybijanego elementu.
Dla łączenia elementów wzdłużnie istnieją 2 układy wbijania gwoździ: prosty i mijankowy.
Gdy elementy są łączone pod kątem w stosunku do siebie, gwoździe należy wbijać w zakosy.
Wbijanie gwoździ zbyt blisko czoła tarcicy we wszystkich układach spowoduje niezawodnie jej pęknięcie.
Bezpieczna odległość wynosi 15 średnic wbijanego gwoździa, gdy złącza są rozciągane, 10 średnic – gdy są ściskane.
Odległość wbijanego gwoździa od krawędzi tarcicy nie powinna być mniejsza niż 4 jego średnice.
Zmniejszenie tej odległości może być przyczyną wzdłużnych pęknięć drewna.
Odległość między poziomymi rzędami gwoździ, mierzona prostopadle do włókien drewna, w układzie prostym i w zakosy, gdy kąt ich jest większy od 45°, nie powinna być mniejsza niż 4 średnice wbijanego gwoździa.
W układzie mijankowym i w zakosy, przy kącie nachylenia mniejszym niż 45°, odległość ta nie powinna być mniejsza niż 3 średnice gwoździa. [Zobacz też : co to jest dom pasywny , jak obliczyć zużycie gazu , studnia głębinowa przepisy ]

Najmniejsze odległości S między pionowymi rzędami gwoździ dla wszystkich układów liczone wzdłuż włókien drewna zależne są od stosunku grubości
a najcieńszego z łączonych elementów do grubości do wbijanego gwoździa.
Zbyt szerokie rozstawienie gwoździ osłabia złącze, a tym samym i konstrukcję drewnianą.
Maksymalna wzajemna odległość wbijanych gwoździ nie powinna przekraczać ich 40 średnic.
Jeżeli złącze jest zbijane z elementów o różnej grubości, przy czym stosunek większej z nich do mniejszej przekracza 1,5, to długość gwoździa powinna wynosić 2,5 grubości cieńszego elementu.
Jeżeli natomiast stosunek ten jest mniejszy niż 1,5, to długość gwoździa powinna równać się łącznej grubości obu elementów zwiększonej o 3 średnice gwoździa.

W konstrukcji drewnianej wszystkie wystające końce gwoździ należy zaginać. Zabezpiecza to przed rozluźnieniem się złącz, a więc i przed osłabieniem konstrukcji, chroni przed skaleczeniem.

W węzłach konstrukcji nośnej znacznie obciążonej, wbijanie gwoździ należy dokonywać za pomocą szablonu, najlepiej blaszanego.
Wybite w blasze otwory oznaczają rozstaw gwoździ, których ilość została zaprojektowana.

Powiązane tematy z artykułem: co to jest dom pasywny jak obliczyć zużycie gazu studnia głębinowa przepisy